Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych do sprzątania obiektów Uniwersytetu Rzeszowskiego przez personel własny oraz dostawa środków higieny i środków do dezynfekcji przez okres 12 miesięcy w latach 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych do sprzątania obiektów Uniwersytetu Rzeszowskiego przez personel własny oraz dostawa środków higieny i środków do dezynfekcji przez okres 12 miesięcy w latach 2018/2019.

Zamówienie zostało podzielone na 4 niezależne od siebie części (zadania):
Zadanie nr 1 - Dostawa chemii profesjonalnej.
Zadanie nr 2 - Dostawa powszechnie stosowanych środków chemicznych do utrzymania czystości.
Zadanie nr 3 – Dostawa materiałów higienicznych.
Zadanie nr 4 - Dostawa środków do dezynfekcji.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części (zadania).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 oraz załączniki nr 3.1; 3.2,; 3.3; 3.4 do Siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się