Ochrona ekosystemów nieleśnych w Drawieńskim Parku Narodowym w roku 2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykaszanie roślinności wraz z usunięciem biomasy z powierzchni działek.
Rodzaj sprzętu, wysokość i sposób koszenia, sposób usunięcia biomasy oraz miejsce składowania biomasy w stosunku do każdej powierzchni wskazuje konserwator O.O.
Zamówienie podzielone zostało na 3 części – zwane pakietami
Pakiet nr 1 O.O. SITNO, O.O. PUSTELNIA
prace ręczne – 2 390,84 normogodzin katalogowych;
prace wykonywane wykaszarką/pilarką – 1 802,78 normogodzin katalogowych;
prace wykonywane ciągnikiem – 238,17normogodzin katalogowych.
Pakiet nr 2 O.O. KNIEJA, O.O. OSTROWIEC
prace ręczne – 740,20 normogodzin katalogowych;
prace wykonywane wykaszarką/pilarką – 432,10 normogodzin katalogowych;
prace wykonywane ciągnikiem – 1 443,93 normogodzin katalogowych;
Pakiet nr 3 O.O. KAMIENNA
prace ręczne – 728,48 normogodzin katalogowych;
prace wykonywane wykaszarką/pilarką – 523,31 normogodzin katalogowych;
prace wykonywane ciągnikiem – 299,36 normogodzin katalogowych;
postój ciągnika – 6,00 normogodzin katalogowych.
Prace ręczne będą polegały na: wykaszaniu roślinności wraz z usunięciem uzyskanej biomasy
z powierzchni działek, wyniesieniu z powierzchni biomasy, załadunku pozyskanej materii organicznej. Prace wykonywane ciągnikiem będą polegały na: wykaszaniu, zgrabianiu, wywozie
z powierzchni oraz wyładunku pozyskanej biomasy w miejsca wyznaczone przez konserwatora Obwodu Ochronnego.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Drawieńskiego Parku Narodowego. Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze obwodów ochronnych – właściwych dla danego Pakietu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się