Wykonanie aktualizacji instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Górażdże Cement S. A. Zakład EKOCEM w Dąbrowie Górniczej.

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie aktualizacji instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Górażdże Cement S. A. Zakład EKOCEM w Dąbrowie Górniczej.
Opis: Zakres aktualizacji:
Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem (mn. zaktualizowanie o stacje zasiania 240KV, stacje transformatorowe, stanowisko i silos do rozładunku pyłu węglowego w tym rozdzielnia NN, kompresowania, zbiorniki na gaz propan 5m3, system do detekcji wykrywania pożaru w budynku administracyjnym oraz PM, przepompowni na olej opałowy, silosy na mieszanki, rozmieszczenie podręcznego sprzętu ppoż., wykonanie planów obiektów około 20 szt. na podstawie wizji oraz pomiarów wykonanych przez zleceniobiorcę).
Dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej ( bez zastrzeżenia praw autorskich do późniejszych edycji / aktualizacji).

Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań)
Termin realizacji (do 10.08.2018)
Termin płatności (przelew 60 dni)
Gwarancje (do uzgodnienia)
Referencje (Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2018 | 11:07


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się