Dostawa sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD wraz z wniesieniem do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej z opcją dodatkowej dostawy określonej w formularzach rzeczowo-cenowych w każdej części zamówienia z podziałem na dwie części.
Część 1: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
Część 2: Dostawa odkurzaczy i szorowarek
Szczegółowy opis oraz ilość przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami użytkowymi poszczególnych
produktów określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się