Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

» Opis zapytania

Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera: załącznik nr 2 do SIWZ „Szczegółowa oferta cenowa” oraz rozdział II SIWZ. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ „Oferta cenowa” zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do wyczerpania ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się