Zakup i dostawa nadmanganianu potasu min 99,0 %

» Opis zapytania

Zakup i dostawa nadmanganianu potasu
min 99,0% /proszek/
zgodnie z załączoną charakterystyką jakościową Nr 22/PZS-Z

Zastosowanie- produkcja mas opóźniających.

Ilość: 1000 kg

Termin dostawy ; 23 tydzień 2018 roku

Sposób pakowania : bębny metalowe lub tworzywowe po 25 kg

Dostawa z atestem

Termin płatności; przelew min 60 dni

Baza dostawy : CIP Bieruń
Zgodnie z Incoterms 2010 r.

Adres dostawy:
NITROERG S.A.
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się