Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu BOX, opisanych w zał. nr 2 do Siwz, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu BOX, opisanych w zał. nr 2 do Siwz, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Miejsce dostawy:
Dział Transportu i Zaopatrzenia UMW (magazyn) - wjazd na teren Uniwersytetu Medycznego od
ul. Marcinkowskiego, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Zamawiający wymaga, aby oferowane artykuły posiadały odpowiednie atesty, znaki jakości,
a jeżeli są wymagane, również Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do Siwz (Formularz asortymentowo-cenowy). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 5 do Siwz).
5. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do Siwz.
6. Za produkt równoważny do podanego w zał. 2 do SIWZ, Zamawiający uzna produkt spełniający parametry określone w zał. nr 2 do Siwz.
7. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do Siwz) cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się