Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie: ilość zadań IV

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie (Zamawiającego) w stacjach paliw Wykonawcy oraz dostawę oleju opałowego do kotłowni z podziałem na zadania ilość zadań IV:
ZADANIE NR I - Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego
w stacjach paliw Wykonawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 – w ilości: Olej napędowy:
11 500 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 3 400 litrów.
ZADANIE NR II – Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego
w stacjach paliw Wykonawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Trojanowie. – w ilości: Olej napędowy: 7 500 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 2500 litrów.
ZADANIE NR III – Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Wykonawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowo Mostowej w Maciejowicach. – w ilości: Olej napędowy: 11 100 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 2 300 litrów.
ZADANIE NR IV – Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej w Trojanowie. w ilości: 3 200 litrów
Odległość stacji paliw od poszczególnych Służb Drogowych (patrz ust. 2) dla zadań I, II, III określa się max. do 20 km.
Zamawiający w ramach umowy będzie realizował zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów w planowanej wysokości do 1% wartości umownej brutto zakupu paliwa, (między innymi; oleje, płyny chłodnicze, środki zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni i zimowy, żarówki, kosmetyki samochodowe i inne) po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji transakcji.
Zamawiający będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiorników fabrycznie zamontowanych w pojeździe. Paliwo do drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do zadania Nr 1, Nr 2, Nr 3, pobierane będzie w oznakowane pojemniki Zamawiającego o pojemności do 20 litrów.
Zamawiający zabrania sprzedaży paliwa poza zbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy oznakowanych pojemników Zamawiającego o pojemności do 20 litrów).
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.