Dostawa elektronicznych syren alarmowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 (sześciu) sztuk fabrycznie nowych elektronicznych syren alarmowych z głośnikami szczelinowymi dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się