Modernizacja Magazynu Kwasu Siarkowego KGHM Metraco S.A. w Szczecinie (DZK) w zakresie poprawy funkcjonowania prze-pompowni kwasu oraz zbiorników magazynowych T-01, T-02, T-03 => Etap-III - Modernizacja przepompowni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja Magazynu Kwasu Siarkowego KGHM Metraco S.A. w Szczecinie (DZK) w zakresie poprawy funkcjonowania przepompowni kwasu oraz zbiorników magazynowych T-01, T-02, T-03 => Etap-III - Modernizacja przepompowni”, zwanego dalej jako „Przedm. zamówienia”.
2. „Przedm. zamówienia” należy zrealizować w oparciu o Dokumentację projektową do wykonania „Przedm. zamówienia”/„Przedm. umowy”” - stanowiącą Załącznik 2 do SIWZ (wersja elektroniczna dokumentacji udostępniana jest zainteresowanym Wykonawcom na podstawie oświadczenia o zachowaniu poufności - Załącznik nr 7 do SIWZ, którego podpisany skan należy przesłać na adres Operatora postępowania wskazanego w pkt.VI ppkt.4), a w szczególności z zakresem wymienionym w Załączniku nr 2A do SIWZ, tj. Lista urządzeń, rurociągów, armatury, obwodów PiA oraz konstrukcji stalowych i fundamentów, która wchodzi w zakres prac przy modernizacji przepompowni. Pozostały zakres nie wymieniony w Załączniku nr 2A a podany w dokumentacji projektowej dotyczy instalacji osuszania powietrza, której budowa została już zrealizowana w ramach Etap II, który nie jest przedmiotem tego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.