Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej -Admirał I- w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 13

» Opis zapytania

Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej -Admirał I w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 13.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39221000-7- sprzęt kuchenny,

39141000-2- meble i wyposażenie kuchni,

45421151-7- instalowanie mebli na wymiar,

42214100-0- piece kuchenne,

397111100-0- chłodziarki i zamrażarki,

42513000-5- urządzenia chłodnicze i mrożące,

39151200-7- stoły robocze,

42520000-7 urządzenia wentylacyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a i 1b do niniejszej specyfikacji.

Oferowane urządzenia gastronomiczne muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe. Wszystkie urządzenia gastronomiczne (z wyłączeniem mebli) winny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Oferowany sprzęt i materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni transport, rozładunek, zainstalowanie, uruchomienie

oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji.

Dostarczone urządzenia gastronomiczne zostaną objęte 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty protokolarnego odbioru.

W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do naprawy lub wymiany na swój koszt każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych, wynikających z normalnego użytkowania w okresie gwarancji lub materiałowych.

W okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca bezpłatnie wykona serwis i przeglądy okresowe zalecane przez producenta, nie mniej niż raz w roku, jak również zapewnieni na swój koszt części niezbędne do serwisu i przeglądów okresowych lub części konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, które ujawnią się w trakcie wykonywania serwisu i przeglądów okresowych.

Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi (w dni robocze z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) max. 48 godzin.

W przypadku dłuższego czasu reakcji serwisu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze odpowiadające swym rodzajem i przeznaczeniem urządzeniu będącemu przedmiotem serwisu. Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań z gwarancji innemu podmiotowi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2015 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się