Środki ochrony indywidualnej - dostawa

» Opis zapytania

Środki ochrony indywidualnej.
Dostawa jednorazowa w ilościach oraz do wyznaczonych punktów dostaw, zgodnie z zestawieniem zbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1.
Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

Termin realizacji - w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć karty charakterystyki dla każdego produktu lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganymi normami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze
  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn rolniczych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się