Zakup środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości z podziałem na zadania
Zadanie 1 - Dostawa środków czystości;
Zadanie 2 – Specjalistyczne środki do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach kuchennych Stołówki Studenckiej (A) i bufetu (B);
Zadanie 3 - Specjalistyczne środki do utrzymania czystości i higieny dla Sekcji Służby Zdrowia WSOSP
Zadanie 4 – Specjalistyczne materiały do utrzymania czystości na basenie i środki chemiczne do urządzeń myjących firmy KARCHER;
Zadanie 5 – Środki do czyszczenia hangarowych powierzchni płaskich;
Zadanie 6 – Specjalistyczny środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wykonanych z plexiglasu i poliwęglanu;
Zadanie 7 – Środki do czyszczenia i pielęgnacji statków powietrznych;
Zadanie 8 – Środki do utrzymania czystości w hangarze;
Zadanie 9 – Specjalistyczna pasta ścierna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
39830000-9 - Środki czyszczące
39831250-3 - Roztwory myjące
39811300-3 - Odświeżacze
39812100-8 - Pasty do podłóg
39831200-8 - Detergenty
39811000-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach
39812400-1 - Zmiotki
39812200-9 - Pasta do butów
39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg
39224320-7 - Gąbki
39224330-0 - Wiadra
33770000-8 - Artykuły higieniczne z papieru
33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk
39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia
Rodzaj zamówienia: dostawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się