„Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 20 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie jednorazowego zakupu w ramach poszczególnych zadań „Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 20 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” 1. Termin wykonania zamówienia maksymalnie 28 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia - Minimalne Wymagania. *Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ZAŁACZNIKA NR 5 -Kolumna VI przez wpisanie nazwy producenta oraz przez określenie zaproponowanych parametrów odczynników chemicznych w sposób umożliwiający jednoznaczną ich weryfikację.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się