ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, których ilość i rodzaj określono w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz szczegółowy opis i wykaz diet stosowanych w Szpitalu (załącznik nr 1a do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się