Dostawa specjalistycznych środków czystościowych i dezynfekcyjnych dla Zakładu Żywienia, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopowej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych środków czystościowych i dezynfekcyjnych dla Zakładu Żywienia, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopowej w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz cenowy.2.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części.3.CPV: 39830000-9- środki czyszczące, 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do jednej, kilku, lub wszystkich części zamówienia.5.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się