Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady-nr sprawy 84/Cag/18/TG

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania tj:
Zadanie nr 1: Dostawa środków czystości.
Zadanie nr 2: Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych.
Zadanie nr 3: Dostawa worków foliowych na odpady.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się