Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

» Opis zapytania

1. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na części:
1) Zadanie I: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski
2) Zadanie II: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Ryglice, Tuchów
2. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa tj.: o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z p. zm.) o lasach, znajdujących się na terenie Powiatu Tarnowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w rozdziale 1 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się