SVA/NDM/4620-61/2018: Dostawa wraz z rozładunkiem stali prefabrykowanej na zadanie nr 01336 w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1c bud. 65 Kompleksu Wojskowego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem stali prefabrykowanej na zadanie nr 01336 w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1c bud. 65 Kompleksu Wojskowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym (zał. nr 5 do SIWZ) oraz załączonej dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się