Zakup i dostawa kolejnych środków ochrony roślin w 2018r.

» Opis zapytania

Krótki opis części zamówienia:
Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Opakowania
I. Infinito 687,5 SC lub równoważny Litr 750 Jak największe
II. Pakiet Zorvec Enicade 100 OD + Curzate M 72,5 WP (1L + 10L) Pakiety 40 Jak największe
III. Leimay 200 SC lub równoważny Litry 120 Jak największe
IV. Vondozeb 75 WG lub równoważny Kg 500 Jak największe
V. Carial Star 500 SC lub równoważny Kg 140 Jak największe
VI. Carial Flex lub równoważny Kg 140 Jak największe
VII. Proteus 110 OD lub równoważny Litry 150 Jak największe
VIII. Apacz 50 EG lub równoważny Kg 16 Jak największe
IX. Ekonom MC 72,5 WP Kg 200 Jak największe
X. Valis M Kg 250 Jak największe
XI. Cabrio Duo 112 SC Litr 250 Jak największe
XII. Proxanil Litr 200 Jak największe
XIII. Ranman Top 160 SC Litr 50 Jak największe
XIV. Altima 500 SC Litr 30 Jak największe
XV. Basagran 480 SL lub równoważny Litr 140 Jak największe
XVI. Tazer 250 SC lub równoważny Litr 150 Jak największe
XVII. Reglone 200 SL lub równoważny Litr 500 Jak największe
XVIII. Atpolan lub równoważny Litr 600 Jak największe
XIX. Grasser 100 EC lub równoważny Litr 200 Jak największe
XX. Select Super 120 EC lub równoważny Litr 100 Jak największe
XXI. Agravita Pro lub równoważny Litr 250 Jak największe
XXII. Roundup 360 SL Litr 200 Beczka o pojemności 200 litrów wyposażona w pompkę.

Zamawiający, w zakresie zadania I, zadań III – VIII oraz zadań XV – XXI, dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych, tj. produktów innych niż wymienione z nazwy handlowej z zastrzeżeniem, by ich parametry jakościowe (skład, cechy) były co najmniej takie same, jak parametry i cechy produktów wskazywanych z nazwy. Zamawiający uzna preparaty za równoważny, jeżeli:
1. Treść karty charakterystyki zaoferowanego preparatu równoważnego będzie odpowiadać treści karty charakterystyki preparatu wymienionego z nazwy handlowej w następującym zakresie:
- rodzaju i ilości substancji czynnej;
- formulacji;
- zakresu stosowania (rodzaju rośliny)
2. Środek równoważny będzie dopuszczony do stosowania, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin?%2FInformacje-Branzowe%2FProdukcja-Roslinna%2FOchrona-Roslin%2FEtykiety-Instrukcji-Stosowania-Srodkow-Ochrony-Roslin.

W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez dołączenie do oferty dokumenty potwierdzające, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się