dostawa specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Potęgowo, działających w KSRG

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Potęgowo, działających w KSRG.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I – sprzęt ratowniczy: agregat prądotwórczy trójfazowy, agregat prądotwórczy jednofazowy, agregat powietrzny, defibrylator, drabina aluminiowa trzyprzęsłowa, działko wodno-pianowe, kamera termowizyjna, motopompa pływająca, pilarka ratownicza spalinowa, radiotelefon przenośny z ładowarką, torba ratownicza, turbowentylator oddymiający, wykrywacz gazów, zestaw do stabilizacji, zestaw poduszek wysokociśnieniowych, zestaw sprężarkowy.
Część II – zestaw ochronny strażaka: hełm strażacki, komplet łączności podhełmowej, ubranie specjalne, buty specjalne skórzane, rękawice strażackie, kominiarka strażacka.
- Szczegółowy wykaz sprzętu ratowniczego i zestawu ochronnego strażaka zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się