Zakup i dostawa produktów chemicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów chemicznych.
2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 10 części.
3. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ
4. Wymagania Zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia:
4.1. przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta;
4.2. przedmiot zamówienia musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 70 % pełnego okresu przydatności do użytku wskazanego przez producenta;
4.3. wraz z przedmiotem zamówienia wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację o okresie jego przydatności do użycia, jeśli nie będzie to wynikało z dostarczonych dokumentów lub opakowania;
4.4. w przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ) – zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt;
4.5. na preparaty chemiczne musi obowiązywać gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów, jeśli takich udzielił producent. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje wykonawca przez okres 24 miesiące od daty dostawy do zamawiającego
4.6. wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany dołączyć karty charakterystyki (MSDS) w języku polskim. Nie dostarczenie karty charakterystyki, skutkowało będzie odmową przyjęcia towaru

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się