Dostawa mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli oraz dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie Nr 1 – dostawa mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego w butlach o poj. min. 10 l wraz z dzierżawą tych butli,
Zadanie Nr 2 - dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli.
2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową dotyczącą Zadania Nr 1 określa Załącznik Nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
2.1. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową dotyczącą Zadania Nr 2 i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
2.2. Specyfikację cenową za dzierżawę butli (Zadanie Nr 1 i Nr 2) stanowią Załączniki Nr 2/1a i Nr 2/2a do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
2.3. Specyfikację techniczną butli (Zadanie Nr 1) stanowi Załącznik Nr 2/1b do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się