Sukcesywna dostawa gazów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach asortymentowo - cenowych stanowiących załączniki nr 2.1 do 2.2 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 odrębne zadania w tym:
1 Azot medyczny
2 Gazy medyczne


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się