Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie w 2018 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew, w tym: sanitarnych, korygujących, prześwietlających i redukujących w zależności od obwodu pnia, średnicy korony (klasy wielkości podane poniżej) oraz zakresu wykonywania cięć, bez różnicowania na drewno twarde i miękkie, a także przy uwzględnieniu usunięcia 30 % objętości korony, uporządkowania terenu, zrębkowania gałęzi i wywozu. W ramach zamówienia zlecane będzie również zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia – tj. zlecanie cięć pielęgnacyjnych drzew rozproszonych na terenach zieleni miejskiej, bez uwzględnienia kompleksowych zabiegów drzewostanu rosnącego na terenie poszczególnych obiektów. Prace związane z pielęgnacją drzew prowadzone będą w podziale na dwa rejony:- Rejon I – Zachód i Rejon II – Wschód. Granica pomiędzy Rejonem I – Zachód a Rejonem II – Wschód przebiega poczynając od północy:
- po wschodniej stronie pasa drogowego ulic Ludowej, Stefana Kisielewskiego, Al. Armii Krajowej, Al. Tadeusza Kościuszki i Al. Wolności.
- po południowo-wschodniej stronie pasa drogowego ul. 1-go Maja,
- po wschodniej stronie pasa drogowego ul. Al. Bohaterów Monte Cassino,
- po zachodniej stronie pasa drogowego ulic Sabinowskiej i Żyznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się