Zakup i dostawa wkładek piankowych

» Opis zapytania

Zakup i dostawa wkładek piankowych w ilości 10 000 szt. (wersja z 20 otworami)
Termin dostaw : 2018
Pierwsza dostawa 2000 szt w 20 tygdniu

Baza dostawy: CIP Bieruń.

Parametry jakościowe zgodne z załączoną specyfikacją.
Dostawca zobowiązany jest do udzielania informacji o posiadanym systemie zapewnienia jakości.


Nieudzielenie przez Kupującego zamówień lub też w przypadku gdy ilość złożonych zamówień nie osiągnie wielkości 10 000 szt., nie stanowi dla Sprzedającego podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Kupującego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 07:01


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się