Zakup i dostawa octanu etylu

» Opis zapytania

Zakup i dostawa octanu etylu
zgodnie z załączoną charakterystyką jakościową Nr 34 RZS Z

Ilość : około 1000 litrów do grudzień 2018 roku

Pierwsza dostawa: około 150 litrów

19 tydzień 2018 roku

/ pozostała ilość :dostawa sukcesywna na osobne wywołanie e mailem /
Wielkość jednorazowej dostawy : około 150 litrów

Sposób pakowania :
pojemniki po 20 lub 30 litrów

Wymagany atest przy dostawie

Baza dostawy : CIP Bieruń
zgodnie z Incoterms 2010 r.

Adres dostawy:
NITROERG S.A.
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń

Warunki płatności : przelew 60 dni

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się