Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla maksymalnie 78 osób, w okresie co najmniej od 7 maja do 28 czerwca 2018 r. na terenie miasta Krakowa.
2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi żywienia musi się znajdować w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Mogilska 109.
UWAGA: odległość należy przeliczyć na podstawie aplikacji https://www.google.pl/maps – połączenie obliczone automatycznie (nie dopuszcza się ręcznego ustawienia punktów) przy opcji „jadę autem”, przy zastosowaniu ustawień: odjazd 25.04.2018 o godzinie 11:00. Lokalizacja początkowa to adres wskazany przez Zamawiającego tj. Kraków, ul. Mogilska 109, natomiast lokalizacją końcową jest adres obiektu – wskazany przez Wykonawcę,
w którym będzie świadczona usługa żywienia. Przy obliczeniu odległości należy się kierować najkrótszą trasą wyznaczoną przez aplikację.
3. Usługa wyżywienia świadczona będzie w pomieszczeniach dostępnych dla Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga świadczenia usług żywienia dla całości grupy jednocześnie.
5. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
7. Termin rozpoczęcia świadczenia usług może zostać zmieniony ze względów proceduralnych – w przypadku przedłużenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin zakończenia świadczenia usług może być wydłużony, w przypadku wydłużenia staży adaptacyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się