Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej – część II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania
wody basenowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi według wykazu:

lp. nazwa środka Jednostka miary łączna ilość środka
1 środek do stałej dezynfekcji wody kg 41 920
2 środek do obniżania wartości ph kg 11 660
3 środek do koagulacji kg 3 810
4 tabletki do fotometru (oznaczanie chloru)
DPD1 szt 7 750
DPD3 szt 3 050
5 tabletki do fotometru (oznaczanie ph) szt 5 630
6 środek przeciw rozwojowi glonów i bakterii kg 1 090
7 środek konserwacyjny na zimę (do wody) kg 250
8 kwaśny środek czyszczący kg 30
9 zasadowy środek myjący kg 150
10 bufor do sondy ph
bufor ph 7 szt 11
bufor ph 4,65 szt 11
bufor ph 9 szt 8
11 bufor do sondy redox szt 8
12 emulsja do sauny parowej kg 20
13 kwasek cytrynowy kg 20
14 sól do sauny parowej w tabletkach kg 100

Ad 1. płynny, stabilizowany środek do stałej dezynfekcji wody basenowej zawierający 12- 15% chloru aktywnego.

Ad 2. kwas siarkowy płynny zawierający nie mniej niż 50 % zawartości substancji aktywnej w preparacie.

Ad 3. płynny środek do koagulacji zanieczyszczeń w wodzie basenowej, na bazie 4 % chlorku wodorotlenku glinu, dawka podawcza 0,2-0,5 grama na 1 m3 wody.

Ad 6. płynny środek do dezynfekcji wody basenowej, niszczący glony, grzyby i bakterie, zawierający nie mniej niż 24 % amin czwartorzędowych, dawka podawcza do 0,5 litra na 100 m3 wody.

Ad 8. środek kwaśny czyszczący do usuwania osadów mineralnych zawierający w swoim składzie preparat dezynfekcyjny. Koncentrat nie niszczący glazury płytek ceramicznych.

Ad 9. zasadowy środek czyszczący ogólnego użytku zawierający dezynfekt, koncentrat.

1 Zamawiający wymaga, aby proponowane wyroby podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływały negatywnie na zdrowie osób korzystających z basenów, środowisko naturalne, urządzenia i elementy wyposażenia basenów kąpielowych.

2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się