"Dostawy gazów medycznych, technicznych wraz ich transportem oraz dzierżawa zbiorników i butli dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych, technicznych wraz ich transportem oraz dzierżawa zbiorników i butli dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, zgodnie z zapotrzebowaniem, szczegółowo określonym w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy” oraz 3 „Opis przedmiotu zamówienia”, przez okres 48 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania gazów o wysokim standardzie jakościowym oraz dopuszczonych do stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Dostarczone butle z gazami muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie jaki gaz jest w jakiej butli oraz jaka jest waga czy objętość danej butli. Wykonawca dokona legalizacji butli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na własny koszt. Koszty dostarczenia gazów medycznych do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się