Świadczenie usług w zakresie naprawy, kalibracji, wzorcowania lub zlecanie wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego typu: Alkomat A2.0, Alkomat Siemens, Alcoquant 6020, Alcoquant 3020, Alkosensor IV, Alkostop P, Alcoblow, Drager 6810

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie naprawy, kalibracji (adiustacji), wzorcowania lub zlecenia wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego. Alkomat A2.0 – sztuk 70, Alkotest Alcoquant 6020 – sztuk 70, Alkomat Siemens – sztuk 2, Alkotest Alcoquant 3020 – sztuk 7, Alkotest Alkosensor IV – sztuk 148, Analizator Alcoblow – sztuk 231, Alkotest Drager 6810 – sztuk 2, Alkotest Alkostop P – sztuk 3.
Przedmiot zamówienia podzielono na 6 części:
- cześć 1 – Alkomat A2.0, Alkomat Siemens
- cześć 2 – Alkotest Alkosensor IV
- cześć 3 – Alkotest Alcoquant 6020, Alcoquant 3020
- cześć 4 – Alkotest Drager 6810
- cześć 5 – Alkotest Alkostop P
- cześć 6 – Analizator Alcoblow
2. Szczegółowe wymagania odnośnie świadczenia usług, warunków płatności, kar umownych określone zostały we wzorach umów stanowiących załączniki od nr 6.1 do 6.4 do siwz odpowiednio dla części I i IV, części II i V,
części III oraz części VI zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się