Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie linii napowietrznych SN-15 kV na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin - Rejon Dystrybucji Szczecin

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie linii napowietrznych SN-15 kV na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin - Rejon Dystrybucji Szczecin

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się