Dostawy nadtlenku wodoru, kwasu ortofosforowego oraz kwasu cytrynowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są:
a) Dostawy nadtlenku wodoru w ilości 34,5 Mg (30m3)
b) Dostawa kwasu ortofosforowego w ilości 785 kg i kwasu cytrynowego w ilości 130 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się