Sprzęt wysokościowy

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (21 dni od wysłania zamówienia)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Ocena oferty (ocena 2 grup zadań 1) grupa zadanie od 1 do 8, 2)grupa zadanie 9)
Data produkcji towaru (Dopuszcza się dostawę z produkcji 2017r)
Wymagania jakościowe (sprzęt wysokościowy musi spełniać wymogi ŚOI, -nazwa producenta, znak towarowy bądź inny sposób identyfikacji, -numer partii lub numer seryjny nadany przez producenta. Data produkcji uprzęży, lonży, lin, taśm i sprzętu tekstylnego itp. aktualna na dany rok zamówienia sprzętu (ważność 10 lat od daty produkcji PETZL))
Składanie ofert (Ofertę można złożyć na całość lub osobno -grupę (od 1 do 8 lub zadanie 9))

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 08:35


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy
  • Sport

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się