Dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmiń-sko-Mazurskiego w Olsztynie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych do jednostek organiza-cyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Metale

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się