„Likwidacja szybu „Chrobry I””

» Opis zapytania

4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
 Przygotowanie na powierzchni (na zrębie) urządzeń do zasypywania szybu-zsypnia, przenośnik zgrzebłowy lub taśmowy,
 Przygotowanie na powierzchni miejsca składowania materiału zasypowego
 Wykonywanie zasypu szybu,
 Zamurowanie wlotów piwnic i kanałów bezpośrednio poniżej zrębu szybu oraz zasypanie istniejących piwnic i kanałów,
 Likwidacja urządzeń do zasypu i wykonanie płyty żelbetowej zamykającej szyb,
 Uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach
2. Prace związane z realizacją ww. zadania należy wykonać zgodnie z:
Projektem Technicznym Likwidacji Szybu Chrobry I - aktualizacja
Aneksem nr 1 do Projektu Technicznego Likwidacji Szybu Chrobry I - aktualizacja”
Postanowieniami Uchwały nr 1/2018 z dnia 28.02.2018 r.
Projektem budowlanym płyty zamykającej szyb Chrobry I .

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót wraz z dokumentacją projektową stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się