Wykonanie tablicy informacyjnej

» Opis zapytania

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonym postępowaniu i złożenia oferty handlowej-cenowej na wykonanie tablicy wraz z ich montażem.
Zwracamy uwagę aby w ofercie cenowej na tablicę był już uwzględniony montaż i wymagane elementy do zamontowania tablic/np.kątowniki, śruby itp./. Pełny opis wymagań do wykonania tablicy znajduje się w szczegółach pozycji. Wszelkie dodatkowych informacje o wymaganiach co do wykonania zamawianej tablicy można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Osoba do kontaktów w sprawach technicznych wykonania tablicy - Pani Małgorzata Giełażyn,tel.76/7471510/ adres e-mail.: Malgorzata.Gielazyn@kghm.com Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Oddziału H.M. "Cedynia". W przypadku przyjazdu do Oddziału termin wizyty należy uzgodnić z Panią M. Giełażyn. Zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postepowania -dogrywki do złożonej oferty. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązny do przedstawienia wizualizacji ostatecznego projektu tablic do akceptacji. Warunki zapłaty: płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT po realizacji zamówienia. Termin ważności oferty: 45 dni od daty jej złożenia.
Postulowany termin wykonania i zamontowania tablicy - do 17 maja 2018r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii BHP i higiena osobista z ostatnich 10 dni.