Dostawa kationowej emulsji asfaltowej

» Opis zapytania

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej wg normy PN- EN 13808:2013 C65B3 PU/RC do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych na drogach obciążonych ruchem KR1-KR4

a)Dostawę emulsji Wykonawca musi dostarczyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce, w ciągu umówionego terminu ODM Brzostek lub ODM Pilzno.
b)Nie zapewniamy ciągłego odbioru.
c)Wielkość jednorazowej dostawy emulsji będzie wynosiła około 3,0 – 5,0 ton – w celu bezpośredniego wykorzystania emulsji do remontu. Zamawiający nie posiada odpowiedniego zbiornika, ani placu na magazynowanie emulsji.

ZAKRES DOSTAWY
Szacunkowa ilość zamówienia obejmować będzie około 140 ton emulsji .
Zamawiający gwarantuje odbiór 60% ilości dostawy, a pozostała część będzie zamawiana, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się