DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH, BUDOWLANYCH, ŚLUSARSKICH, STOLARSKICH I ELEKTRYCZNYCH.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, ślusarskich, stolarskich i elektrycznych, zwanych w dalszej części SIWZ: Towarem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym, w ilości, asortymencie
i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.
3) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Armatura

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się