ODZIEŻ I BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych, bielizny i odzieży jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile, z podziałem na zadania.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym. Zamówienie zostało podzielone na 18 zadań. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie do Działu Zaopatrzenia Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach jego pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7:30 do 14:30 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko po uprzednim zamówieniu oraz niezwłocznie potwierdzone, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia (kryterium oceniane).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się