DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH POWSZECHNEGO UŻYTKU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych powszechnego użytku w podziale na 7 zadań: Zadanie nr 1 – Farby i materiały malarskie, Zadanie nr 2 – baterie i materiałów elektroinstalacyjnych, Zadanie nr 3 – Dostawa chemii specjalistycznej, Zadanie nr 4 – Dostawa materiałów ściernych, Zadanie nr 5 – Dostawa materiałów warsztatowych – artykuły metalowe, Zadanie nr 6 – Dostawa żarówek i bezpieczników 12 V i 24 V, Zadanie nr 7 – Dostawa innych materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy. Dostawa loco magazyny Odbiorcy na koszt Wykonawcy wg załącznika nr 3 do umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza dostaw przedmiotu umowy w zakresie realizowanych zadań w częściach. 4. Dostarczone przez Wykonawcę przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się