Usługi w zakresie serwisu myjni stacjonarnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie serwisu myjni stacjonarnych w RWT Rzeszów, RWT Rzeszów Sekcja Remontowa Lublin, RWT Żurawica. Zamówienie zostało podzielone na 19 zadań:
1. Myjnia Ultradźwiękowa GT250-2 x w roku
2. Myjnia natryskowo-konserwująca SPRAY-CAST/300 AK-1 x w roku
3. Myjnia w obiegu zamkniętym-2 x w roku
4. Myjnia natryskowe w obiegu zamkniętym-2 x w roku
5. Myjnia UNG 910MMM-2 x w roku
6. Myjnia ultradźwiękowa Ultrawave Qi – 300 - 2 myjnie-2 x w roku
7. Myjnia Ultradźwiękowa U-1000-2 x w roku
8. US - 4 - myjnie w obiegu zamkniętym - 6 myjni-1 x w roku
9. US - 5 - myjnie w obiegu zamkniętym - 5 myjni-1 x w roku
10. Lavatronix L101 - myjnie w obiegu zamkniętym - 3 myjnie-1 x w roku
11. Lavatronix L90 - myjnia w obiegu zamkniętym-1 x w roku
12. Myjnia SPRAY-CAST SC 2100-1 x w roku
13. Myjnia US 4 - myjnie w obiegu zamkniętym - 2 myjnie-2 x w roku
14. Lavatronix L101 - myjnie w obiegu zamkniętym - 3 myjnie-2 x w roku
15. Myjnia ekologiczna EM 800-2 x w roku
16. Myjnia ręczna US 111-2 x w roku
17. Myjnia ACTIVE 1200-2 x w roku
18. Myjnia US 2-2 x w roku
19. Myjnia ULTRON U 70-2 x w roku


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się