Usługa wydawnicza obejmująca kompleksowy skład i łamanie treści (tekstu i materiału graficznego) wraz z przygotowaniem pliku do druku, książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zlecona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi wydawniczej, obejmującej kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego – ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) od wprowadzenia poprawek i zmian do wersji źródłowej treści poprzez kolejne przełamania i wprowadzanie poprawek i zmian do treści, po gotowy plik do druku lub do wydania elektronicznego konkretnych całych książek lub numerów czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.