przetarg nieograniczony ZP-02/18 na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzierżawą dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w okresie 24 miesięcy dostawy gazów medycznych w postaci sprężonej i ciekłej wraz z transportem i dzierżawą opakowań (tj. butli i zbiornika stacjonarnego - 3 tony) oraz dostawy gazów technicznych wraz z transportem i dzierżawą opakowań (tj. butli i zbiornika magazynowego 600-1000 litrów) dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.
UWAGA
Produkty lecznicze i wyroby medyczne zgazowane winny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Dla dostawy tlenu ciekłego wymagane świadectwo/atest jakości.
Dostawa w/w przedmiotu zamówienia na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego w terminie 2 dni roboczych. Dostawy tlenu ciekłego na podstawie wskazań telemetrii.
Dzierżawa zbiornika magazynowego tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną oraz zbiornika magazynowego ciekłego azotu w okresie 24 miesięcy.
Termin ważności oferowanych gazów sprężonych (produktów leczniczych i wyrobów medycznych) nie krótszy niż okres trwania umowy tj. 24 miesiące
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
Podane ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi na podstawie zużycia w okresie ostatnich 24 miesiące i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.