Dostawa narzędzi i maszyn ogrodniczo-rolniczych oraz sprzętu meteorologicznego do placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i maszyn ogrodniczo-rolniczych dla ZSIŚiM w Krakowie w projekcie: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu wchodzącego w skład dostawy oraz lokalizację dostawy określa Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem oraz wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia (jeżeli dotyczy).
4. Dostawa odbędzie się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia narzędzia i maszyny ogrodniczo-rolniczych były nowe, nieużywane, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Akcesoria narzędziowe
  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się