Remont pomieszczeń piwnicznych budynku biurowego oraz infrastruktury zewnętrznej w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 45A.

» Opis zapytania

Remont pomieszczeń piwnicznych budynku biurowego oraz infrastruktury zewnętrznej w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 45A., zwanego dalej jako „Przedm. zamówienia”, w tym:
a. Zadanie nr 1 – Remont pomieszczeń piwnicznych budynku biurowego wraz z wykonaniem remontu elewa-cji budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.
b. Zadanie nr 2 - Przygotowanie pomieszczeń piwnicznych do remontu obejmujące czynności wykonane przed i po remoncie: wyniesienie/przeniesienie, transport magazynowanych materiałów oraz wyposażenia archiwum Spółki wraz załadunkiem i rozładunkiem.
„Przedm. zamówienia” należy zrealizować w oparciu o „dokumentację projektową do wykonania „Przedm. zamówienia”/„Przedm. umowy”- stanowiącą Załącznik 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się