Świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń budynkowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń budynkowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.3. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6.1. i 6.2. do SIWZ.

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia - zgodnie z pkt 5.1. SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się