Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ulicy Łukasiewicza 1 rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II o parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się