USŁUGA KONSERWACJI BOCZNIC KOLEJOWYCH ORAZ USŁUGA OKRESOWEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa konserwacji wojskowych bocznic kolejowych oraz usługa rocznego okresowego przeglądu stanu technicznego wojskowych bocznic kolejowych, będących w administracji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 1.1 – 1.2 (formularze ofertowe), załącznik nr 4.1 - 4.2 (wzory umów) oraz załącznik nr 5.1 – 5.2 (opisy przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się