Dostawa środka chwastobójczego - Dostawa środka chwastobójczego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2018 preparatów chwastobójczych do likwidacji zbędnej roślinności w torach kolejowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie.
Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/.
Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan wymaganych dokumentów oraz oświadczeń określonych ściśle w SIWZ dołączonych do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się